ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 24/05/2022

ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ

PayPal

ບັດເຄດິດ/ເດບິດ ຜ່ານ PayPal

 • ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ 5.00%
Credit/Debit card installment by GB Prime Pay

Credit/Debit card installment by GB Prime Pay

 • ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ 5.00%
 • ຍອດຊຳລະຂັ້ນຕໍ່າ (฿) 3,000.00
Accept payment by Rabbit LINE Pay

Accept payment by Rabbit LINE Pay

 • ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ 3.00%
Pay with ShopeePay through Ksher Payment

Pay with ShopeePay through Ksher Payment

 • ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ 3.00%
Pay with True Money through Ksher Payment

Pay with True Money through Ksher Payment

 • ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ 3.00%
Pay with Credit/debit card via KBank

Pay with Credit/debit card via KBank

 • ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ 3.00%
Pay by installments with Kasikorn credit card via KBank

Pay by installments with Kasikorn credit card via KBank

 • ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ 5.00%
 • ຍອດຊຳລະຂັ້ນຕໍ່າ (฿) 3,000.00
Pay with Thai QR Payment via KBank

Pay with Thai QR Payment via KBank

Pay with Alipay via KBank

Pay with Alipay via KBank

 • ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ 3.00%
Pay with WeChat Pay via KBank

Pay with WeChat Pay via KBank

 • ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ 3.00%

ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າຈັດສົ່ງ

BLACKPINK FIGURE (SET) China [ China ] China

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 22,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 25,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 27,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 30,000.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 32,500.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 35,000.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 37,500.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 40,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 42,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 45,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 47,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • More than 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • BLACKPINK FIGURE (SET) Indonesia [ Indonesia ] Indonesia

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 22,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 25,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 27,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 30,000.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 32,500.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 35,000.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 37,500.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 40,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 42,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 45,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 47,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • More than 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • BLACKPINK FIGURE (SET) Malaysia [ Malaysia ] Malaysia

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 22,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 25,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 27,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 30,000.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 32,500.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 35,000.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 37,500.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 40,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 42,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 45,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 47,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • More than 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • BLACKPINK FIGURE (SET) Philippines [ Philippines ] Philippines

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 22,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 25,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 27,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 30,000.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 32,500.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 35,000.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 37,500.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 40,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 42,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 45,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 47,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • More than 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • BLACKPINK FIGURE (SET) Singapore [ Singapore ] Singapore

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 22,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 25,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 27,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 30,000.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 32,500.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 35,000.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 37,500.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 40,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 42,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 45,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 47,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • More than 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • BLACKPINK FIGURE (SET) Taiwan [ Taiwan ] Taiwan

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 22,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 25,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 27,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 30,000.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 32,500.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 35,000.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 37,500.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 40,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 42,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 45,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 47,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • More than 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • BLACKPINK FIGURE (SET) TH [ Thailand ] Thailand

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 60 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 300.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 600.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 900.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 1,200.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 1,800.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 2,100.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 2,400.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 2,700.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 3,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 3,300.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 3,600.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 3,900.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 4,200.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 4,500.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 4,800.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 5,100.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 5,400.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 5,700.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 6,000.00
 • More than 20 item(s)Delivery fee (฿) 6,000.00
 • BLACKPINK FIGURE (SET) Vietnam [ Vietnam ] Vietnam

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 22,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 25,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 27,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 30,000.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 32,500.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 35,000.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 37,500.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 40,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 42,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 45,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 47,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • More than 20 item(s)Delivery fee (฿) 50,000.00
 • BLACKPINK FIGURE (Single) China [ China ] China

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 3,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 4,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 4,000.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 5,500.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 7,000.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 6,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 8,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 9,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 9,000.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 10,500.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 12,000.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 11,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 13,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 14,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 21 item(s) - 21 item(s)Delivery fee (฿) 14,000.00
 • Between 22 item(s) - 22 item(s)Delivery fee (฿) 15,500.00
 • Between 23 item(s) - 23 item(s)Delivery fee (฿) 17,000.00
 • Between 24 item(s) - 24 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 25 item(s) - 25 item(s)Delivery fee (฿) 16,500.00
 • Between 26 item(s) - 26 item(s)Delivery fee (฿) 18,000.00
 • Between 27 item(s) - 27 item(s)Delivery fee (฿) 19,500.00
 • Between 28 item(s) - 28 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 29 item(s) - 29 item(s)Delivery fee (฿) 19,000.00
 • Between 30 item(s) - 30 item(s)Delivery fee (฿) 20,500.00
 • Between 31 item(s) - 31 item(s)Delivery fee (฿) 22,000.00
 • Between 32 item(s) - 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • More than 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • BLACKPINK FIGURE (Single) Malaysia [ Malaysia ] Malaysia

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 3,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 4,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 4,000.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 5,500.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 7,000.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 6,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 8,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 9,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 9,000.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 10,500.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 12,000.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 11,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 13,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 14,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 21 item(s) - 21 item(s)Delivery fee (฿) 14,000.00
 • Between 22 item(s) - 22 item(s)Delivery fee (฿) 15,500.00
 • Between 23 item(s) - 23 item(s)Delivery fee (฿) 17,000.00
 • Between 24 item(s) - 24 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 25 item(s) - 25 item(s)Delivery fee (฿) 16,500.00
 • Between 26 item(s) - 26 item(s)Delivery fee (฿) 18,000.00
 • Between 27 item(s) - 27 item(s)Delivery fee (฿) 19,500.00
 • Between 28 item(s) - 28 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 29 item(s) - 29 item(s)Delivery fee (฿) 19,000.00
 • Between 30 item(s) - 30 item(s)Delivery fee (฿) 20,500.00
 • Between 31 item(s) - 31 item(s)Delivery fee (฿) 22,000.00
 • Between 32 item(s) - 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • More than 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • BLACKPINK FIGURE (Single) Philippines [ Philippines ] Philippines

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 3,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 4,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 4,000.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 5,500.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 7,000.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 6,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 8,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 9,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 9,000.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 10,500.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 12,000.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 11,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 13,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 14,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 21 item(s) - 21 item(s)Delivery fee (฿) 14,000.00
 • Between 22 item(s) - 22 item(s)Delivery fee (฿) 15,500.00
 • Between 23 item(s) - 23 item(s)Delivery fee (฿) 17,000.00
 • Between 24 item(s) - 24 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 25 item(s) - 25 item(s)Delivery fee (฿) 16,500.00
 • Between 26 item(s) - 26 item(s)Delivery fee (฿) 18,000.00
 • Between 27 item(s) - 27 item(s)Delivery fee (฿) 19,500.00
 • Between 28 item(s) - 28 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 29 item(s) - 29 item(s)Delivery fee (฿) 19,000.00
 • Between 30 item(s) - 30 item(s)Delivery fee (฿) 20,500.00
 • Between 31 item(s) - 31 item(s)Delivery fee (฿) 22,000.00
 • Between 32 item(s) - 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • More than 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • BLACKPINK FIGURE (Single) Singapore [ Singapore ] Singapore

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 3,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 4,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 4,000.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 5,500.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 7,000.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 6,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 8,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 9,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 9,000.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 10,500.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 12,000.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 11,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 13,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 14,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 21 item(s) - 21 item(s)Delivery fee (฿) 14,000.00
 • Between 22 item(s) - 22 item(s)Delivery fee (฿) 15,500.00
 • Between 23 item(s) - 23 item(s)Delivery fee (฿) 17,000.00
 • Between 24 item(s) - 24 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 25 item(s) - 25 item(s)Delivery fee (฿) 16,500.00
 • Between 26 item(s) - 26 item(s)Delivery fee (฿) 18,000.00
 • Between 27 item(s) - 27 item(s)Delivery fee (฿) 19,500.00
 • Between 28 item(s) - 28 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 29 item(s) - 29 item(s)Delivery fee (฿) 19,000.00
 • Between 30 item(s) - 30 item(s)Delivery fee (฿) 20,500.00
 • Between 31 item(s) - 31 item(s)Delivery fee (฿) 22,000.00
 • Between 32 item(s) - 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • More than 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • BLACKPINK FIGURE (Single) Taiwan [ Taiwan ] Taiwan

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 3,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 4,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 4,000.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 5,500.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 7,000.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 6,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 8,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 9,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 9,000.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 10,500.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 12,000.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 11,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 13,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 14,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 21 item(s) - 21 item(s)Delivery fee (฿) 14,000.00
 • Between 22 item(s) - 22 item(s)Delivery fee (฿) 15,500.00
 • Between 23 item(s) - 23 item(s)Delivery fee (฿) 17,000.00
 • Between 24 item(s) - 24 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 25 item(s) - 25 item(s)Delivery fee (฿) 16,500.00
 • Between 26 item(s) - 26 item(s)Delivery fee (฿) 18,000.00
 • Between 27 item(s) - 27 item(s)Delivery fee (฿) 19,500.00
 • Between 28 item(s) - 28 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 29 item(s) - 29 item(s)Delivery fee (฿) 19,000.00
 • Between 30 item(s) - 30 item(s)Delivery fee (฿) 20,500.00
 • Between 31 item(s) - 31 item(s)Delivery fee (฿) 22,000.00
 • Between 32 item(s) - 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • More than 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • BLACKPINK FIGURE (Single) TH [ Thailand ] Thailand

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 60 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 130.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 260.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 390.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 300.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 430.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 560.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 690.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 600.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 730.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 860.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 990.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 900.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 1,030.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 1,160.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 1,290.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 1,200.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 1,330.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 1,460.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 1,590.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Between 21 item(s) - 21 item(s)Delivery fee (฿) 1,630.00
 • Between 22 item(s) - 22 item(s)Delivery fee (฿) 1,760.00
 • Between 23 item(s) - 23 item(s)Delivery fee (฿) 1,890.00
 • Between 24 item(s) - 24 item(s)Delivery fee (฿) 1,800.00
 • Between 25 item(s) - 25 item(s)Delivery fee (฿) 1,930.00
 • Between 26 item(s) - 26 item(s)Delivery fee (฿) 2,060.00
 • Between 27 item(s) - 27 item(s)Delivery fee (฿) 2,190.00
 • Between 28 item(s) - 28 item(s)Delivery fee (฿) 2,100.00
 • Between 29 item(s) - 29 item(s)Delivery fee (฿) 2,230.00
 • Between 30 item(s) - 30 item(s)Delivery fee (฿) 2,360.00
 • Between 31 item(s) - 31 item(s)Delivery fee (฿) 2,490.00
 • Between 32 item(s) - 32 item(s)Delivery fee (฿) 2,400.00
 • More than 32 item(s)Delivery fee (฿) 2,400.00
 • BLACKPINK FIGURE (Single) Vietnam [ Vietnam ] Vietnam

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 3,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 4,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 4,000.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 5,500.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 7,000.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 6,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 8,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 9,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 9,000.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 10,500.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 12,000.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 11,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 13,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 14,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 21 item(s) - 21 item(s)Delivery fee (฿) 14,000.00
 • Between 22 item(s) - 22 item(s)Delivery fee (฿) 15,500.00
 • Between 23 item(s) - 23 item(s)Delivery fee (฿) 17,000.00
 • Between 24 item(s) - 24 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 25 item(s) - 25 item(s)Delivery fee (฿) 16,500.00
 • Between 26 item(s) - 26 item(s)Delivery fee (฿) 18,000.00
 • Between 27 item(s) - 27 item(s)Delivery fee (฿) 19,500.00
 • Between 28 item(s) - 28 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 29 item(s) - 29 item(s)Delivery fee (฿) 19,000.00
 • Between 30 item(s) - 30 item(s)Delivery fee (฿) 20,500.00
 • Between 31 item(s) - 31 item(s)Delivery fee (฿) 22,000.00
 • Between 32 item(s) - 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • More than 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • Courier Post (Merchandise) Delivery within 3-5 Days [ Hong Kong ] Hong Kong

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 5 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 3,000

 • Weight less than or equal to (Gram) 900 Delivery fee (฿) 1,730.00
 • Weight between (Gram) 901 - (Gram) 2,000Delivery fee (฿) 2,344.00
 • Weight between (Gram) 2,001 - (Gram) 2,500Delivery fee (฿) 2,562.00
 • Weight more than (Gram) 2,500Delivery fee (฿) 2,762.00
 • Courier Post (Merchandise) Delivery within 3-5 Days [ Singapore ] Singapore

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 5 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 3,000

 • Weight less than or equal to (Gram) 900 Delivery fee (฿) 2,140.00
 • Weight between (Gram) 901 - (Gram) 2,000Delivery fee (฿) 2,734.00
 • Weight between (Gram) 2,001 - (Gram) 2,500Delivery fee (฿) 3,062.00
 • Weight more than (Gram) 2,500Delivery fee (฿) 3,262.00
 • Pasulol_Phra Isuan [ Thailand ] Thailand

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 150.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 300.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 450.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 600.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 750.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 900.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 1,050.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 1,200.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 1,350.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,500.00
 • More than 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Pasulol_Phra Isuan [ Canada ] Canada

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Pasulol_Phra Isuan [ Norway ] Norway

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Pasulol_Phra Isuan [ United States ] United States

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Sanim สนิม [China] [ China ] China

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 3,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 4,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 6,000.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 9,000.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • More than 7 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Sanim สนิม [Laos] [ Laos ] Laos

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 3,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 4,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 6,000.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 9,000.00
 • More than 6 item(s)Delivery fee (฿) 9,000.00
 • Sanim สนิม [Thailand] [ Thailand ] Thailand

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 100.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 200.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 300.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 400.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 500.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 600.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 700.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 800.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 900.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,000.00
 • More than 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,000.00
 • Yokee Boy [Cambodia] [ Cambodia ] Cambodia

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 225 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [Canada] [ Canada ] Canada

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 22,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 25,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 27,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 30,000.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 32,500.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 35,000.00
 • More than 14 item(s)Delivery fee (฿) 35,000.00
 • Yokee Boy [China] [ China ] China

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 225 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [Germany] [ Germany ] Germany

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 200,000.00
 • Yokee Boy [Hongkong] [ Hong Kong ] Hong Kong

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 225 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [Indonesia] [ Indonesia ] Indonesia

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 225 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [Laos] [ Laos ] Laos

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 225 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [Malaysia] [ Malaysia ] Malaysia

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 225 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [myanmar] [ Myanmar (Burma) ] Myanmar (Burma)

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 225 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [Norway] [ Norway ] Norway

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 225 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [Philippines] [ Philippines ] Philippines

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [Singapore] [ Singapore ] Singapore

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [South Korea] [ South Korea ] South Korea

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 225 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [Taiwan] [ Taiwan ] Taiwan

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 225 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [Thailand] [ Thailand ] Thailand

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 150.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 300.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 450.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 600.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 750.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 900.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 1,050.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 1,200.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 1,350.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,500.00
 • More than 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Yokee Boy [UK] [ United Kingdom ] United Kingdom

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 225 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [USA] [ United States ] United States

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 225 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Yokee Boy [Vietnam] [ Vietnam ] Vietnam

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 225 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • More than 4 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • [E-Packet] Standard Delivery within 3-7 Days [ Hong Kong ] Hong Kong

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 2,000

 • Weight less than or equal to (Gram) 900 Delivery fee (฿) 560.00
 • Weight between (Gram) 901 - (Gram) 1,600Delivery fee (฿) 809.00
 • Weight more than (Gram) 1,600Delivery fee (฿) 937.00
 • [E-Packet] Standard Delivery within 3-7 Days [ Singapore ] Singapore

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 2,000

 • Weight less than or equal to (Gram) 900 Delivery fee (฿) 560.00
 • Weight between (Gram) 901 - (Gram) 1,600Delivery fee (฿) 809.00
 • Weight more than (Gram) 1,600Delivery fee (฿) 937.00
 • [EMS World] Express Delivery within 3-5 Days [ Hong Kong ] Hong Kong

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 4 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 3,000

 • Weight less than or equal to (Gram) 900 Delivery fee (฿) 1,130.00
 • Weight between (Gram) 901 - (Gram) 2,000Delivery fee (฿) 1,344.00
 • Weight between (Gram) 2,001 - (Gram) 2,500Delivery fee (฿) 1,462.00
 • Weight more than (Gram) 2,500Delivery fee (฿) 1,562.00
 • [EMS World] Express Delivery within 3-5 Days [ Singapore ] Singapore

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 2 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 3,000

 • Weight less than or equal to (Gram) 900 Delivery fee (฿) 930.00
 • Weight between (Gram) 901 - (Gram) 2,000Delivery fee (฿) 1,144.00
 • Weight between (Gram) 2,001 - (Gram) 2,500Delivery fee (฿) 1,262.00
 • Weight more than (Gram) 2,500Delivery fee (฿) 1,362.00
 • [Registerred Mail] Standard Delivery within 7-14 Days [ Hong Kong ] Hong Kong

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 14 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 2,000

 • Weight less than or equal to (Gram) 900 Delivery fee (฿) 610.00
 • Weight between (Gram) 901 - (Gram) 1,600Delivery fee (฿) 964.00
 • Weight more than (Gram) 1,600Delivery fee (฿) 1,172.00
 • [Registerred Mail] Standard Delivery within 7-14 Days [ Singapore ] Singapore

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 14 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 2,000

 • Weight less than or equal to (Gram) 900 Delivery fee (฿) 610.00
 • Weight between (Gram) 901 - (Gram) 1,600Delivery fee (฿) 964.00
 • Weight more than (Gram) 1,600Delivery fee (฿) 1,172.00
 • [Single Box] Doctor Strange In the Multiverse of Madness Premium Blind Box [ Thailand ] Thailand

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 50.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 75.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 100.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 125.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 150.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 175.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 200.00
 • More than 7 item(s)Delivery fee (฿) 200.00
 • [Single Box] Doctor Strange In the Multiverse of Madness Premium Blind Box [ Vietnam ] Vietnam

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 250.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 290.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 330.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 370.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 410.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 450.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 490.00
 • More than 7 item(s)Delivery fee (฿) 490.00
 • [Single Box] Doctor Strange In the Multiverse of Madness Premium Blind Box [ Hong Kong ] Hong Kong

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 250.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 290.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 330.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 370.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 410.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 450.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 490.00
 • More than 7 item(s)Delivery fee (฿) 490.00
 • [Single Box] Doctor Strange In the Multiverse of Madness Premium Blind Box [ Singapore ] Singapore

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 250.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 290.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 330.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 370.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 410.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 450.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 490.00
 • More than 7 item(s)Delivery fee (฿) 490.00
 • [Whole Set] Doctor Strange In the Multiverse of Madness Premium Blind Box [ Thailand ] Thailand

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 0.00
 • Between 2 item(s) - 3,000 item(s)Delivery fee (฿) 0.00
 • More than 3,000 item(s)Delivery fee (฿) 0.00
 • [Whole Set] Doctor Strange In the Multiverse of Madness Premium Blind Box [ Vietnam ] Vietnam

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 600.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 660.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 720.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 780.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 840.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 900.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 960.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 1,020.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 1,080.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,140.00
 • More than 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,140.00
 • [Whole Set] Doctor Strange In the Multiverse of Madness Premium Blind Box [ Hong Kong ] Hong Kong

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 600.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 660.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 720.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 780.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 840.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 900.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 960.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 1,020.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 1,080.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,140.00
 • More than 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,140.00
 • [Whole Set] Doctor Strange In the Multiverse of Madness Premium Blind Box [ Singapore ] Singapore

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 255 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 600.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 660.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 720.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 780.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 840.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 900.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 960.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 1,020.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 1,080.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,140.00
 • More than 10 item(s)Delivery fee (฿) 1,140.00
 • จัดส่งทั่วประเทศ 3-5 วันทำการ [ Thailand ] Thailand

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 4 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 20,000

 • Weight less than or equal to (Gram) 500 Delivery fee (฿) 0.00
 • Weight between (Gram) 501 - (Gram) 1,000Delivery fee (฿) 0.00
 • Weight between (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000Delivery fee (฿) 0.00
 • Weight between (Gram) 2,001 - (Gram) 5,000Delivery fee (฿) 0.00
 • Weight between (Gram) 5,001 - (Gram) 10,000Delivery fee (฿) 0.00
 • Weight between (Gram) 10,001 - (Gram) 15,000Delivery fee (฿) 0.00
 • Weight more than (Gram) 15,000Delivery fee (฿) 0.00
 • ฺฺBLACKPINK FIGURE (Single) Indonesia [ Indonesia ] Indonesia

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 80 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Between 2 item(s) - 2 item(s)Delivery fee (฿) 3,000.00
 • Between 3 item(s) - 3 item(s)Delivery fee (฿) 4,500.00
 • Between 4 item(s) - 4 item(s)Delivery fee (฿) 2,500.00
 • Between 5 item(s) - 5 item(s)Delivery fee (฿) 4,000.00
 • Between 6 item(s) - 6 item(s)Delivery fee (฿) 5,500.00
 • Between 7 item(s) - 7 item(s)Delivery fee (฿) 7,000.00
 • Between 8 item(s) - 8 item(s)Delivery fee (฿) 5,000.00
 • Between 9 item(s) - 9 item(s)Delivery fee (฿) 6,500.00
 • Between 10 item(s) - 10 item(s)Delivery fee (฿) 8,000.00
 • Between 11 item(s) - 11 item(s)Delivery fee (฿) 9,500.00
 • Between 12 item(s) - 12 item(s)Delivery fee (฿) 7,500.00
 • Between 13 item(s) - 13 item(s)Delivery fee (฿) 9,000.00
 • Between 14 item(s) - 14 item(s)Delivery fee (฿) 10,500.00
 • Between 15 item(s) - 15 item(s)Delivery fee (฿) 12,000.00
 • Between 16 item(s) - 16 item(s)Delivery fee (฿) 10,000.00
 • Between 17 item(s) - 17 item(s)Delivery fee (฿) 11,500.00
 • Between 18 item(s) - 18 item(s)Delivery fee (฿) 13,000.00
 • Between 19 item(s) - 19 item(s)Delivery fee (฿) 14,500.00
 • Between 20 item(s) - 20 item(s)Delivery fee (฿) 12,500.00
 • Between 21 item(s) - 21 item(s)Delivery fee (฿) 14,000.00
 • Between 22 item(s) - 22 item(s)Delivery fee (฿) 15,500.00
 • Between 23 item(s) - 23 item(s)Delivery fee (฿) 17,000.00
 • Between 24 item(s) - 24 item(s)Delivery fee (฿) 15,000.00
 • Between 25 item(s) - 25 item(s)Delivery fee (฿) 16,500.00
 • Between 26 item(s) - 26 item(s)Delivery fee (฿) 18,000.00
 • Between 27 item(s) - 27 item(s)Delivery fee (฿) 19,500.00
 • Between 28 item(s) - 28 item(s)Delivery fee (฿) 17,500.00
 • Between 29 item(s) - 29 item(s)Delivery fee (฿) 19,000.00
 • Between 30 item(s) - 30 item(s)Delivery fee (฿) 20,500.00
 • Between 31 item(s) - 31 item(s)Delivery fee (฿) 22,000.00
 • Between 32 item(s) - 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • More than 32 item(s)Delivery fee (฿) 20,000.00
 • ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

  ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

  ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

  ຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້ພາຍໃນ 7 ວັນ