นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด 09/06/2564

Your Information

All personal information that we collect here on this website are Name, Address, Email Address, and Phone Number.

We will only use your information to collect order and make it easy for you to order, complete the order, and receive the email. We will not share your information with outside parties.

 

ของมูลของท่าน 

ข้อมูลทั้งหมดของท่านที่เราเก็บมา เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมลล์ และ เบอร์โทรศัพท์ เราเพียงเก็บมาเพื่อใช้ในการจัดเก็บออเดอร์และจัดส่งสินค้าเพียงเท่านั้น ทางเราจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลของท่านออกไปอย่างแน่นอน